تفنگ بادی ایرآرمز TX200 MKIII

25,000,000 تومان

  • قنداق چوبی
  • کالیبر 4.5
  • 16 ژول
  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز

تفنگ بادی ایرآرمز TX200 MKIII

25,000,000 تومان