تفنگ بادی pcp گامو چاکل

13,000,000 تومان

  • قنداق سنتتیک
  • کالیبر 5.5
  • 29 ژول
  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز

خرید تفنگ بادی pcp گامو چاکل
تفنگ بادی pcp گامو چاکل

13,000,000 تومان