دوربین تفنگ گامو IR WR 3-9*40

1,300,000 تومان

  • گستره قطر دهانه:تا 50 میلی متر
  • گستره بزرگنمایی:از 7 تا 15 برابر
  • قابلیت مقاومتی:بله
دوربین تفنگ گامو IR WR 3-9*40
دوربین تفنگ گامو IR WR 3-9*40

1,300,000 تومان