چرخ ماهیگیری اسپرو GOVERNOR 4000

  • دارای 3+1 بلبرینگ
  • دارای 3 کلاج 
  • وزن 420 گرم و ابعاد 17*14*10
  • ظرفیت چرخش برابر 4/6:1
  • سایز نخ 0/30 میلی متر ظرفیت 200 متر
  • جنس اسپول اصلی فلز و اسپول یدک پلاستیکی
  • دارای قفل اسپول برای باز و جمع کردن نخ ماهیگیری و گرفتن ماهی
  • به ازای هر یه دور چرخوندن دسته چرخ ماهیگیری 75 سانتی متر نخ دور اسپول جمع می شود