قایق بادی اینتکس Seahawk 2

  • کد 68347 
  • ظرفیت ۲ نفر بزرگسال
  • تحمل وزن تا ۲۰۰ کیلوگرم
  • ۲ عدد جای چوب ماهیگیری