تفنگ PCP کرال مگا 2 Mega C Silent

  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز
  • کالیبر 5.5 و رگلاتوردار
  • قدرت 40 ژول
  • حجم سیلندر: 330 سی سی
  • حداکثر فشار سیلندر: 200 بار
  • محصول کشور ترکیه 2020