تفنگ pcp کرال پانچر اکینوکس Ekinoks

  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز
  • محصول کشور ترکیه
  • قنداق چوبی زیبا
  • ظرفیت خشاب: 12 عدد
  • حداکثر فشار سیلندر: 200 بار
  • حجم سیلندر: 425 سی سی
  • کالیبر 5.5 – SEMI AUTO رگلاتوردار 2020