دوربین تک چشمی بوشنل BUSHNELL 16X52

  • دوربین شکاری تک چشمی بوشنل
  • دارای زوم 52×16 با قدرت بزرگنمایی 16برابر
  • دارای قابلیت دید در شب