تفنگ pcp ایر آرمز ATI ARMS The Priest

27,000,000 تومان

  • قنداق سنتتیک
  • کالیبر 5.5
  • 45 ژول
  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز

خرید تفنگ pcp آر‌تی‌آي آرمز د پریست
تفنگ pcp ایر آرمز ATI ARMS The Priest

27,000,000 تومان