کمان کامپوند تایگر

قدرت کمان: 40-60 پوند(قابل تغییر با شیارهای روی قرقره)

دراو یا طول کشش: 26-28 اینچ (قابل تغییر با شیارهای روی قرقره)

فاصله محور تا محور (طول کلی): 105 سانتی متر

جنس قبضه: آلومینیوم آلیاژی

جنس بازو: رزین و الیاف

جنس زه: نخ B50 کمپانی برونل آمریکا