تفنگ بادی PCP زبرویا کوزاک 550/290

  • برند زبرویا
  • مکانیزم PCP
  • کالیبر 5.5
  • قدرت ۴۴ ژول