فیس ۱۸ متر مقوایی

4,000 تومان

  • مخصوص تیراندازی با کمان
  • مناسب مسافت ۱۸ متری
  • سه تکه
  • مناسب جهت آموزش و برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان
فیس ۱۸ متر مقوایی قیمت
فیس ۱۸ متر مقوایی

4,000 تومان