تفنگ pcp کالیبرگان کریکت مینی کاربین wst

35,000,000 تومان

  • قنداق چوبی
  • کالیبر 5.5
  • 40 ژول
  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز

تفنگ pcp کالیبرگان کریکت مینی کاربین wst
تفنگ pcp کالیبرگان کریکت مینی کاربین wst

35,000,000 تومان