تفنگ pcp کالیبرگان کریکت wst

32,000,000 تومان

  • قنداق چوبی
  • کالیبر 5.5
  • 40 ژول
  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز

خرید تفنگ pcp کالیبرگان کریکت wst
تفنگ pcp کالیبرگان کریکت wst

32,000,000 تومان