تفنگ pcp کالیبرگان کریکت plb

30,000,000 تومان

  • قنداق سنتتیک
  • کالیبر 5.5 و 4.5
  • 40 ژول
  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز

تفنگ pcp کالیبرگان کریکت plb قیمت
تفنگ pcp کالیبرگان کریکت plb

30,000,000 تومان