تفنگ pcp کالیبرگان کریکت wb

32,000,000 تومان

  • قنداق چوبی
  • کالیبر 5.5
  • 40 ژول
  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز

قیمت تفنگ pcp کالیبرگان کریکت wb
تفنگ pcp کالیبرگان کریکت wb

32,000,000 تومان