تفنگ PCP کرال مگا Skull Silent

  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز
  • محصول کشور ترکیه