تفنگ بادی pcp کرال پانچر Mega Corom Silent

  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز
  • محصول کشور ترکیه