تفنگ بادی pcp کرال پانچر بریکر اسکلتی

  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز
  • کالیبر 5.5 و رگلاتوردار
  • قدرت 40 ژول و لوله مارین
  • حجم سیلندر: 280 سی سی
  • حداکثر فشار سیلندر: 200 بار
  • لوله مشکی و لوله مارین
  • محصول کشور ترکیه