فیس ۳۰ متر کاغذی

3,000 تومان

  • مخصوص تیراندازی با کمان
  • مناسب مسافت ۳۰ متری
  • کاغذی
  • مناسب جهت آموزش و برگزاری مسابقات
خرید فیس ۳۰ متر کاغذی
فیس ۳۰ متر کاغذی

3,000 تومان