تفنگ گازی اومارکس 850 ایر مگنوم

9,000,000 تومان

  • قنداق سنتتیک
  • کالیبر 4.5
  • 16 ژول
  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز

تفنگ گازی اومارکس 850 ایر مگنوم سنتتیک
تفنگ گازی اومارکس 850 ایر مگنوم

9,000,000 تومان