تفنگ pcp والتر 1250 دومیناتور

30,000,000 تومان

  • قنداق سنتتیک
  • کالیبر 5.5
  • 40 ژول
  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز

تفنگ pcp والتر 1250 دومیناتور سنتتیک
تفنگ pcp والتر 1250 دومیناتور

30,000,000 تومان