تفنگ بادی PCP کرال پانچر بریکر

  • کالا اصل و قانونی
  • دارای برگ سبز
  • محصول کشور ترکیه